Aşure Koleksiyonu Paşabahçe Mağazaları’nda

Türk cam geleneğinin en özel örneklerini sunan Paşabahçe Mağazaları, bolluğu, bereketi ve paylaşımı vurgulayan Aşure Koleksiyonu ile yüzyıllar öncesine dayanan geleneği tarih ve sanatseverlerle buluşturuyor. Bu özel koleksiyonda kaseler, sürahiler, mumluk ve şekerlik yer alıyor.

Türk geleneklerini modern tasarımlarıyla camda buluşturan Paşabahçe Mağazaları, bolluğu ve bereketi simgeleyen özel bir koleksiyonu müşterilerinin beğenisine sunuyor. Paşabahçe Mağazaları’nın yüzlerce yıllık geleneği yaşatacak olan Aşure Koleksiyonu sınırlı sayıda üretildi.

Aşure ikramlarınıza tasarım kaselerle şıklık katın

Paşabahçe Mağazaları Aşure Koleksiyonu’nda yer alan Başaklı Aşure Kasesi üzerindeki desenler, bolluk ve bereket simgesi başak motiflerinin stilize edilerek, rumi bezemelerle birlikte kullanılmasıyla oluşturuldu. El imalatı karamel renkli camdan üretilen Başaklı Kase, rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile ve 24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlandı.

Bektaşi kültüründe önemli bir yere sahip olan “Teslim Taşı”ndan ilham alınarak tasarlanan Teslim Aşure Kasesi’nin 12 köşesinde aşurenin simgelediği farklılığın ve çok kültürlülüğün zenginliğini vurgulayan çeşitli dinlere, dillere ve kültürlere ait motifler yer alıyor. El imalatı camdan üretilen ve rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlanan Teslim Aşure Kasesi`nin üretimi 2000 adet ile sınırlı.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayın lezzet bakımından en ünlü aşuresi, 1870 yılında Sultan Abdülaziz`in annesi Pertevniyal Sultan`ın pişirdiği “Süzme Saray Aşuresi” dir. Pertevniyal Aşure Kasesi’nde, Pertevniyal Valide Sultan Camii’den alınan bitki ve geometrik bezeme motifleri kullanılarak, kapakta Valide Sultan’ın mührü uygulandı. El imalatı füme renkli camdan beyaz opal kapaklı olarak üretilen ve kapak kulbu bakır üzerine gümüş kaplama olan Pertevniyal Aşure Kasesi’nin rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlandı.

Ünlü mutasavvıf “Pir-i Türkistan” Hoca Ahmet Yesevi`nin Türkistan`daki türbesinde bulunan ve 12. yy.’a tarihlenen bronz aşure kasesinin formundan esinlenerek tasarlanan Erenler Aşure Kasesi`nde ise bereketliliğin devamlılığını simgeleyen stilize yağmur damlaları motifi kullanıldı. Damlaların içlerinde Farsça yağmur anlamındaki “Baran” kelimesi Divani hat yazı stili ile; ağız kısmında Yağmur Duası, Celi Divani hat yazı stili ile yazıldı. Erenler Aşure Kasesi el imalatı krem renkli opal camdan üretilen ve rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlandı.

Gül ve Diken Aşure Kasesi üzerinde kullanılan “gül ve diken” metaforu uzlaşmaz gibi görünen zıtlıkların aslında bir bütün oluşturduklarını ve birlikte var olabildiklerini vurguluyor. Gül ve Diken Aşure Kasesi el imalatı beyaz renkli opal camdan üretildi ve rölyef desenlerin tümü el işçiliği ile dekorlandı.

Aşureleriniz için farklı bir sunum önerisi: Sürahi

Paşabahçe Mağazaları’nın el işçiliği ve ustalığıyla hayat bulan Aşure Koleksiyonu’nda Osmanlı Saray ve Konak halkının aşure dağıtmakta kullandığı büyük sürahilerden esinlenerek tasarlanan Uzlaşan Aşure Sürahisi 24 ayar altın yaldız kullanılarak dekorlandı. Bereketin ve doğurganlığın sembolü olan nar motifleri ise Narlı Aşure Sürahisi’nde hayat buldu.

Formunu Osmanlı Saray ve Konak halkının aşure dağıtmakta kullandığı “Aşurelik” diye adlandırılan büyük sürahilerden alan Ebruli Aşure Sürahisi, gövdesindeki şeffaf cama eklenen 6 farklı renkteki cam parçacıkları ile yaşamanın ve çok kültürlülüğün estetik duruşunu simgeliyor. Ebruli Aşure Sürahisi, şeffaf cam ile farklı renkteki cam parçacıklarının el imalatı ile birleştirilerek üretilmiş olduğundan, renklerin dağılımı açısından her sürahi tek ve eşsiz.

Hoşgörü kavramını insanlığa en zarif formlarla sunan simgelerden, semazen eteğinden esinlenerek tasarlanan Sema Mumluk’un, iç kısmında, “Nazar eyle itiri/ Bazar eyle götüri/ Yaradılanı hoşgör/ Yaradandan ötüri” dörtlüğü yer alıyor. Sema Mumluk, el imalatı beyaz renkli opal camdan üretildi ve rölyef desenlerin tümü el işçiliği dekorlandı.

Anadolu’da bereket ve çoğalmanın simgesi olan el motifinin, İslam kültüründeki “Fatma Ana Eli” veya “Hamse Eli”; Musevi kültüründeki “Hameş” veya “Miriam`ın Eli”nden esinlenerek dekorlanan ve bereketi simgeleyen Anaeli Şekerlik ise altın yaldız ve yeşil renkli cam kullanılarak üretildi. Geleneksel Türk camcılığının en özel örneklerinin bir arada sunulduğu Aşure Koleksiyonu’na ait tüm ürünlere Paşabahçe Mağazaları ve www.pasabahcemagazalari.com adresinden ulaşabilirsiniz.