Borsa Dolandırıcılığına Dikkat: Küçük Yatırımcı İçin Büyük Tehlike

Son yıllarda sermaye piyasalarındaki hareketlilikten etkilenerek hisse senedi hesabı açtıranların sayısında kayda değer bir biçimde artış gözlemlenmekte. Ancak kenarda duran paralarını borsada değerlendirmek isteyen “Küçük Yatırımcı”nın dikkat etmesi gereken büyük bir tehlike mevcut. PİYASA DOLANDIRICILIĞI.

Küçük yatırımcının borsaya kote şirketler hakkında bilgi alma kanallarından biri haline gelen sosyal medya mecraları Sermaye Piyasası Kanunu’nda düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçunu oluşturan bir araç haline gelmiş durumda. Pekiyi yatırımcının dikkat etmesi gereken hususlar neler? Konu hakkında Av. Kaan Özçelik’ten bilgi aldık.

“Sermaye Piyasası Kurumu tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan bir bültende ‘Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin’ SPK’nın 107. Maddesinde düzenlenen piyasa dolandırıcılığı suçlarına iştirak etmiş olacakları bildirilmişti. Burada yatırımcının karşında iki tehlike var. Birincisi bu gruplarda hisse tavsiyeleri veren kişiler, Sermaye Piyasası Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kişiler ve kurum temsilcileri olmamakla, verdikleri yanıltıcı tavsiyeler ile yatırım sermayelerini büyük ölçüde kaybetme riskleri bulunmaktadır. İkinci tehlike de oluşturulan gruplarda Kurum tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin bulunduğu yasaklı gruplara üye olmaları sebebiyle de suça iştirak etmeleri. Aslında birikmiş paralarını kısa zamanda karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen insanlar, farkında olmadan suça ortak oluyorlar.” Diyen Avukat Kaan Özçelik kişilerin suça nasıl iştirak ettiklerini de açıkladı.

Gruplara üye olan kişilerle suçun oluşmasının sağlandığını belirten Kaan Özçelik “Türk Ceza Kanunu’nda ‘Suça iştirak için kasten ve hukuka aykırı işlenmiş bir fiilin varlığı yeterlidir.’ Maddesi ile iştirakın nasıl gerçekleşeceği açıklanmıştır. Manipülasyon maksadıyla belirledikleri hisselerde hacimli işlemler yapmak için gruplarda yönlendirme yapan kişiler kasten piyasa dolandırıcılığı fiilini işlemektedirler. Buralardan bilgi alan yatırımcı da aslında yasa dışı grupların öznesi konumunda. Zira üyelik bazlı grupların, buralardan bilgi alma maksatlı üye olan yatırımcılar olmadığı durumda hiçbir fonksiyonu kalmayacağı aşikar. Ayrıca bu gruplarda amaçlanan dolandırıcılığın hedef kitlesi, belirlenen hisselerin grup dışında kalan yatırımcıları olabileceği kadar, yanlış yönlendirilen grup üyeleri de olabilir. Bu hali ile de hem bir suçun iştirak halinde faili olabilecekleri gibi hem de ellerindeki yatırım sermayelerini kaybetme riskleri de bulunmakta. Kanunların bağlayıcılığı ilkesi gereği ceza kanunlarını bilmemenin mazeret sayılmayacağı da göz önüne alındığında iyi niyetle üye olunan gruplar hem maddi hem de cezai bir yük oluşturacaktır.” Diyerek sözlerine son verdi.