Kafkas Dernekleri Federasyonu Kadın Katılımı Çalıştay’ı

Kafkas Dernekleri Federasyonu Kadın Katılımı Çalıştay’ı Düzenledi

Kafkas Dernekleri Federasyonu olarak 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde Stratejik Plan hedefleri çerçevesinde Kadın Katılımı Çalıştay’ı düzenledik.

Kadınların karar alma süreçlerinde aktif rol oynaması ve karar alma süreçlerine katılımın arttırılması vizyonu doğrultusunda düzenlenen çalıştayımız çok ses getirdi.

İlki KAFFED çatısı altında 2011 yılında düzenlenen çalıştayımızın 10 yıl sonra tekrar düzenlenmesinin nedeni stratejik planlarımız ve kurumsal vizyonlarımız arasında yer alan kadınların karar alma süreçlerine aktif katılımının arttırılmasına yönelik politikaları derneklerimizin kadın yöneticileri ve farklı alanlardan uzmanların katılımı ile tartışmak idi.

Planlama ve hazırlık sürecinde farklı bölgelerde tüm derneklerimizin katılımı ile yapılan analizler sonucu “toplumumuzun anaerkil yapısına rağmen kadınların geri planda kalması” zayıf yanlarımız arasında zikredilirken “kadınların örgütlerimizde son dönemlerde öne çıkıyor olması” güçlü yanlarımız arasında belirtilmiştir.

Katılımcılarımızın görüşleri doğrultusunda kadın katılımının arttırılması bir stratejik hedef olarak plana dahil edilmiştir. Yine toplumumuzun nüfusuyla doğru orantılı olarak parlamentoda, yerel yönetimlerde ve diğer siyasi mekanizmalarda adil temsili için çalışması hedefimizin önemli bileşenlerindendir. Siyasette kadın katılımının kimliğimizi temsilen ve toplumsal sorunlarımızın çözümüne katkıda bulunacak şekilde arttırılması hedef alanlarımız arasındadır.

Tüm bunların bir program çerçevesinde yürütülmesi için Federasyonumuzda Kadın Katılımını Arttırma Komisyonu kuruldu. Komisyon başkanlığı için de arkadaşlarımız oy birliğiyle beni görevlendirdiler. Göreve geldikten sonra komisyonda birlikte çalışacağımız Yönetim Kurulu üyemiz Oya Hansu ile çalışmalarımıza başladık. Birlikte çalışacağımız diğer arkadaşlarımızı da belirleyerek birlikte çalıştay çalışmalarına başladık.

Kadınların karar mekanizmalarında, kurumsal ve toplumsal çalışmalarda daha fazla yer alması için politikalar oluşturmak üzere geçen yılın Eylül ayında 2 gün yüz yüze konaklamalı olarak gerçekleştirmeye yönelik planladığımız hazırlıklarımızı, pandemi önlemleri çerçevesinde 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak uygulamak durumunda kaldık.

Çalıştayda demokratik tartışma ve işbirliği zemininde kendi fikirlerimizi ifade ederken farklı fikirleri de dinleyerek ortak çözüm önerileri geliştirebileceğimiz bir ortam hazırlamaya çalıştık.

Programımızda;

  • Mitolojiden Günümüze Çerkes Kadını
  • Örgütlenmemizde Kadın Katılımı
  • Toplumsal Cinsiyet, Eşitsizlik, Hukuk
  • Kadınların Siyasete Katılımı
  • Forum

Oturumlarının yanı sıra sanal bir El Sanatları Sergisi ile Çerkes müziklerimizin yer aldığı bir dinleti de yer aldı.

Her bir oturum için davet ettiğimiz konuklarımızın toplumumuza bilgileri ve deneyimleri ile katkı sunabileceğini düşündüğümüz farklı düşüncelere sahip kişilerden oluşması için özen gösterdik.

Tarihçiler, akademisyenler, yerel yönetimlerden ve parlamentodan temsilciler, hukukçular, kadın başkanlar, forum kısmında derneklerimizde geçmiş dönemlerde başkanlık yapmış başkanlar ve dernek yönetimlerinde şu an aktif görev alan kadınlar konuklarımızdı.

Toplumda Çerkes kimliği ve Çerkes kültürü ile çalışma hayatını paralel götüren kadınların katılımı ile gerçekleştirdiğimiz çalıştayımızda 2 forum bölümünde yaklaşık 60 kadına söz verildi. Yüzlerce izleyicinin sorularıyla katıldıkları çalıştayımız 2 günün sonunda Betül Bilgin’in müzik dinletisiyle sona erdi.

Oturumlar ve forum kısmı dikkatle dinlenerek notlar alındı. Programın genelinde, hazırlıklarda, sunumunda ve canlı yayın esnasında tüm teknik çalışmaları kadın arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Yönetimdeki diğer arkadaşlarımız her türlü desteği verirken afiş, görseller ve tutanaklarda yönetim kurulu dışından arkadaşlarımızdan da program adına destek aldık. Bizim kendilerine talepte bulunmamamızı beklemeden çok sayıda genç arkadaşımız çalıştayımıza destek vermek için görev aldı.

Yaklaşık 1 aydır hazırlıklarını sürdürdüğümüz online çalıştayımıza davet ettiğimiz neredeyse hiçbir katılımcımız itiraz etmeden aksine büyük bir memnuniyet ile davetimizi kabul ettiler. Her biri katılım sağlayacakları gruplar için titizlikle hazırlanıp bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaştılar. Çalıştay oturumlarının kayıtlarına Kafkas Dernekleri Federasyonu Youtube sayfasından ulaşılabilir.

Yapılanlar, yapılamayanlar ve yapılabilecekler konusunda her türlü konuyu masaya yatırmaya çalıştık. 2 günlük çalıştayımızın yelpazesinin her bir parçasını farklı konu ve konuklardan oluşturarak toplumun her kesiminin sesini dinlemeye çalıştık. Tüm konuşulan konular ile ilgili tuttuğumuz notlarımızdan ve toplantı kayıtlarımızdan bir rapor hazırlıyoruz. Bu raporumuzu en kısa zamanda kamuoyu ile paylaşacağız.

Hazırladığımız rapor ve stratejik plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Çalıştayımızın devamını en kısa zamanda yüz yüze gerçekleştirebilmek umuduyla sağlıkla kalın.

Kadınımızla, erkeğimizle, yaşlımızla, gencimizle birlikteysek güçlüyüz.

Sevinç Baykan Özden
Sevinç Baykan Özden