Kredi Kartı Borcu Olanları İlgilendiriyor: Tarih Belli Oldu, Oran Yükseldi

Kredi kartlarına temmuz ayında uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 1.36 olan referans faiz oranına 0.55 eklenmesiyle yüzde 1.91 olacak.

Kredi kartlarına uygulanacak azami faiz oranı her ay Merkez Bankası tarafından ilan edilen ‘referans faiz oranına’ 0.55 puan eklenerek belirleniyor.

Ekonomim.com’da yer alan habere göre, Resmi Gazete’de yayımlanan Merkez Bankası tebliği ile referans faiz 0.88’den 1.36’ya yükseltildi. Buna göre yüzde 1.36’ya 0.55 puan eklenmesiyle Temmuz ayından itibaren kredi kartına uygulanacak azami faiz oranı yüzde 1.91’e yükseltilmiş oldu.

Faiz artışı temmuza çekildi

Merkez Bankası temmuz ayı için geçerli olan referans faizini aslında daha önce 0.88 olarak ilan etmişti. Yani Temmuz ayında kredi kartı azami faiz oranı yüzde 1.36 olarak devam edecekti.
Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılarak, normalde ağustos ayında uygulanması gereken faiz artışı temmuza çekildi.
Tebliğin eski haline göre referans faiz oranı, bankaların mevduata uyguladığı ağırlıklı ortalama akım faiz oranı üzerinden hesaplanan oran ile politika faizinin yüzde 10 artırılmasıyla bulunacak orandan düşük olan dikkate alınarak hesaplanıyor. Bu şekilde belirlenen oran ise her ayın sondan 5’inci iş günü olarak ilan ediliyor.

Yapılan değişiklikle Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantısı yapılması halinde, referans oranın toplantının yapıldığı tarihteki güncel veriler çerçevesinde ilan edilmesi hükme bağlandı.
Tebliğe eklenen geçici bir madde ile de referans oran 1-31 Temmuz tarihleri arasında yüzde 1.36 olarak belirlendi.

Buna göre kredi kartlarına temmuz ayında uygulanacak azami faiz oranı ise yüzde 1.36 olan referans faiz oranına 0.55 eklenmesiyle yüzde 1.91 olacak.