Resmi Gazete’de Yayımlandı: Yurt Dışından Getirilen Telefonların Harçları 20 Bin TL Oldu

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen telefonların kullanım izin harcı 20 bin TL’ye çıktı. Alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘492 Sayılı Harçlar Kanununa Bağlı Tarifelerde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar’ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre yurt dışından getirilen telefonların harçları 20 bin TL oldu.

Kararda şu ifadeler yer aldı:

“Söz konusu kararın 1. maddesi ile 492 sayılı Kanuna bağlı, (9) sayılı tarifenin “II- Sürücü belgesi harçları” başlıklı bölümü hariç olmak üzere, tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dâhil) yüzde 50 oranında artırılmış, anılan Kanuna bağlı (8) sayılı tarifenin “VIII-Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan harç tutarı 20 bin TL olarak yeniden belirlenmiştir. Nispi harçlar ile söz konusu karara istinaden belirlenen maktu harç tutarları bu tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.”