Tıp Eğitimi Alan Öğrenciler Bu Tavsiyelere Kulak Verin!

Tıp eğitiminin ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören standartlara uygun doktorlar yetiştirmek adına gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilebilmesi için oldukça önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Haydar Sur, özellikle İngilizce tıp eğitiminin avantajlarına dikkat çekti. İngilizce tıp fakültesinde eğitim alan öğrencilerin terminoloji kavramlarını daha kolay kavrayabildiğini kaydeden Prof. Dr. Haydar Sur, dünya tıp alanında neler olduğunu kolaylıkla takip edebileceklerini ifade etti. Prof. Dr. Haydar Sur, tıp eğitimi alırken yabancı dilin mutlaka geliştirilmesinin, yabancı kaynakların ve tedavi yöntemlerini takip etmenin önemli olduğunu vurguladı.

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, tıp fakültesi eğitiminin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Haydar Sur, “Tıp fakültesi eğitimi, temel sağlık konularını anlayan, sağlığı korumak ve geliştirmek için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip, mesleğini etik kurallara uygun olarak yapan, araştıran ve sorgulayan, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören standartlara uygun doktorlar yetiştirmek adına gerekli teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilebilmesi için oldukça önemlidir.” diye konuştu.

Doktorun klinik bilgi ve beceri konusundaki yetkinliği önemli

“Bütün dünyada en pahalı, uzun ve karmaşık metodolojiler içeren üniversite eğitiminin tıp eğitimi olduğu kabul edilir” diyen Prof. Dr. Haydar Sur, “Bunun nedeni, hasta ve yakınlarıyla olan insan ilişkilerinin çok hassas ruh durumlarıyla yürütülmesi, kişilerin en öznel varlığı olan sağ kalım-ölüm kaderleriyle ilgili olmasıdır. Hizmetlerde kullanılan kaynakların çok pahalı olması ve bunların emanet edildiği doktorların klinik bilgi ve beceri konusunda yetkinlik sahibi olması önem arz etmektedir. 40 bine yakın hastalığın ve bunların tedavi yöntemlerinin öğrenilmesi hem büyük bir teorik birikim hem de büyük bir beceri gerektirmektedir.” dedi.

Prof. Dr. Haydar Sur, İngilizce tıp fakültesi eğitiminin avantajlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

• İngilizce tıp fakültesinde eğitim alan öğrenciler terminoloji kavramlarını daha kolay kavrayabilmektedirler. 

• Türkçe kaynakların yetersiz kaldığı durumlarda rahatlıkla makale ve yabancı yayınlardan faydalanabilirler. 

•  Dünya tıp alanında neler olduğunu kolaylıkla takip edebilirler.

•   Dünya çapında yeni bulunan tedavileri takip etmeleri kolaylaşır.

•   Büyük sağlık gruplarıyla çalışmak istediğinizde öncelikli olurlar.   

•    YDS sınavında başarılı olma olanağı sağlar. 

•  Yurt dışında hastanede staj yapabilme, etkinliklere katılabilme ve uluslararası doktor olabilme olanakları vardır.

• Yurt dışında konferansa katılma fırsatı ve sunum yapmaları gerektiğinde bunu rahatlıkla gerçekleştirebilme olanağı sağlar. 

•  Uluslararası yayın yaparak kariyerlerinde öne çıkabilirler. 

•   Yabancı hasta kabul edebilirler. 

Tıp eğitimi alırken bu noktalara dikkat!

Prof. Dr. Haydar Sur, tıp eğitimi alan öğrencilere ve öğrenci adaylarına tavsiyelerini şöyle sıraladı:

•   Sık sık bilgileri tekrar ederek bilgilerin hafızanızda yer etmesini sağlayın. 

•   Yabancı dilinizi mutlaka geliştirin. Yabancı kaynakları ve tedavi yöntemlerini takip edin. 

•   Kongre, bilimsel geziler gibi sosyal etkinliklere katılın.

•  Stajlarınızı iyi değerlendirin. Hastalarınızla zaman geçirin ve raporlarınızı titizlikle tutun. Yaptığınız stajdan olabildiğince faydalanmaya çalışın. 

•   Mutlaka alanında uzman kişilerden görüşlerine başvurun ve tavsiyeler alın. 

•   İleride yapacağınız bölüm seçiminde geç kalmayın ve staj döneminizde TUS’a çalışın. 

• Hekimlik hem bilimsel eğitim ve çalışma disiplini gerektirir, hem de usta-çırak eğitimiyle edinilecek bir sanat yönü vardır. Dolayısıyla teorik kazanımlar kadar uygulama becerilerinin edinilmesi de önemlidir. Deneyimli hekimlerin yanında çok bulunarak mesleki deneyim elde etmeye çalışın. 

• Hekimlik bilimi evrenseldir, hekimlik uygulamaları yereldir. Görev yapacağınız yere ait sağlık riskleri ve sorunları hakkında tam bilgi sahibi olun. Sadece okulunuzun ve hocalarınızın verdikleriyle yetinmeyip onlara sorular sorarak daha fazlasını isteyin. 

• Hekimlik mesleğinde kendini geliştirmede akran eğitimi çok önemli olduğu için öğrencilerle kendi aranızda bilgi ve deneyim paylaşımı seansları düzenleyin, birbirinize öğretin. 

•  Sadece başarı öykülerinden değil başarısızlık öykülerinden de ders çıkarın.

• Tıp eğitimi bir ömür devam eden bir süreçtir. Yeni çıkan bilgi, uygulama ve tedavi yöntemlerini takip ederek bilgilerinizi daima güncel tutun.