Toplum Yararına Çalışan Dernekler

KIZILAY – YEŞİLAY – TÜRK HAVA KURUMU

Ülkemizde kurulmuş öyle derneklerimiz var ki, bunlar insanlarımızın en üst seviyede faydalanmasını amaçlamaktadırlar. Bu dernekler, bakanlar kurulu kararı ile kamu yararına çalışan dernekler statüsüne alınmışlardır. Bu dernekler hizmet ettiği hiçbir insana ayrımcılık yapmazlar. Gönüllülük esasına göre hareket ederler.

Bu derneklerin hizmet anlayışlarının ortak özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: kadın-erkek, çocuk- genç- yaşlı diye ayırmazlar; başı açık başı kapalı demezler; eğitim düzeyine bakmazlar; din ve mezhep ayrımı yapmazlar; beyaz zenci ayırmazlar; uzun kısa boylu diyerek dışlamazlar, fakir zengin ayrımı yapmadan herkese hizmet etmeye çalışırlar.

Bu derneklerin ülkemizdeki kuruluş yılları şöyledir. Kızılay, 1868 yılında 4 kişinin girişimi ile kurulmuştur. Yeşilay 1920 yılında Sultan Vahdettin’in izniyle İstanbul’da Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından Hilal-i Ahdar adıyla kurulmuştur. Türk Hava Kurumu (THK) ise 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti adıyla Atatürk tarafından kurdurulmuştur.

Kızılay, Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti adı ile kurulmuş daha sonra da Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını almıştır. savaşta yaralanan veya hastalanan askerlere ayrım gözetmeksizin yardım etme fikrinden doğmuştur. İnsanların kan ihtiyacından olağan üstü durumlardaki her türlü acil ihtiyaçlarının karşılanması için üç vardiya çalışan fabrika gibi canla başla çalışır. Dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç sahiplerine karşılıksız yardım etmeye çalışır. Bunun örneklerini her zaman görmekteyiz.

Yeşilay, alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasını önlemek için kurulmuştur. İnsan sağlığına zarar veren her türlü yabancı maddenin insan vücudu ile buluşmasını önlemeye çalışır. Yabancı maddelerin esiri olan insanlarımızın sağlığına kavuşabilmesi için elinden gelen her türlü desteği verir. Bunun için çeşitli etkinlikler düzenler.

Türk Hava Kurumu (THK), Atatürk’ün “İstikbal Göklerdedir. Göklerini koruyamayan milletler yarınlarından asla emin olamazlar” sözünün yerine getirilmesi için ülkemizdeki havacılığın gelişmesini sağlamak, gençleri havacılığa yönlendirmek, onların da uzayda söz sahibi olmalarına katkıda bulunmak için çalışmaktadır.

Türkiye’deki 383 şubesi ile yurdumuzun değişik yerlerinde açılabilecek çeşitli kurslarla gençlere hizmet vermektedir. THK’nin açabildiği kurs isimleri şöyledir: Model Uçak, Paraşüt, Yamaç Paraşütü, Planör, Yelkenkanat, Motorlu Yelken Kanat, Motorlu Yamaç Paraşütü, Mikrolayt, Balon Uçuşu ve İha eğitimleridir.

Bu kurumlarımızın çeşitli ihtiyaçları bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları sadece üye aidatları ile karşılamak mümkün değildir. Yapılan bağışlar da yeterli olmamaktadır. Bunun için bu derneklerin, kâr amacı için değil gelir getirici üretimler yapması yerinde olacaktır.

Bu üç kuruma, insanlarımızın ellerinden gelen desteği vermesi gerekmektedir. Kurumlarımız her türlü bağışı kabul etmekte olup bağışlar resmi yoldan kayıt altına alınmaktadır.