Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması’nda Değişiklikler Yapıldı

Türkiye Bankalar Birliği Finansal yeniden yapılandırma süreçlerinin daha etkin işlemesini teminen yürürlükte olan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları’nda (Küçük Ölçekli Uygulama) aşağıdaki başlıca değişiklikler yapılmıştır.

  • Başvuru tarihi itibariyle Alacaklı Kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL’den 100 milyon TL ‘ye artırılmıştır. 
  • Yapılandırmanın daha alternatifli hale getirilmesini teminen; vade, ödemesiz dönem ve faiz oranı parametreleri güncellenmiştir
  • FYY başvuru sahiplerine ek süre ve ilave başvuru hakkı tanınmasını teminen “Başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren üç ay geçmesinin zorunlu olmasına ilişkin ilave yapılmıştır. 
  • Küçük Ölçekli Uygulama kapsamının genişletilmesi nedeniyle uygulama süreci prensiplerinde değişiklik yapılmıştır. 
  • Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları (Küçük Ölçekli Uygulama) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanmıştır.
  • Bu uygulama için Rekabet Kurumu’na menfi tespit/muafiyet başvurusunda bulunulacaktır. Kurumun uygun görmesi halinde vereceği muafiyet onayı akabinde uygulama yürürlüğe alınacaktır. 

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşmaları hakkında detaylı bilgiye Birliğimizin http://www.tbb.org.tr/fyy sayfasından ulaşılabilmektedir.