İdrarda Kan Görülmesi

İdrarda kan görülmesi bir çok hastalığın habercisidir. İdrarda kan görülmesi bazen gözle görülen kanama (kırmızı renge yakın-bulanık idrar yapma) şeklidir. Bazen de basit idrar tahlilinde (TİT) eritrosit çıkmasıdır.

İnternette ‘’idrarda kan görülmesi’’ bakıldığında karşımıza çıkan  böbrek- mesane –idrar yolu kanserleridir. İnternette karşımıza çıkanlara hemen inanmamak gerekir. Böyle bir durum yaşarsak öncelikle Üroloji Uzmanına gitmemiz gerekir ki eğer ciddi bir durum varsa sonuca ulaşılsın, yada basit bir durum varsa ona göre tedavisi yapılsın, boşuna strese girmeyelim. İdrarda kanama görülmesi durumu her zaman bir hastalık sebebi değildir. Örneğin sporcularda, özellikle boksörlerde böğür bölgelerine yapılan darbelere bağlı  idrar tahlillerinde genellikle eritrosit dediğimiz kan hücreleri görülmektedir.

Böbrek taşları, idrar yolu taşları ve mesane taşlarında da idrarda kanama olmaktadır. Böbrek ve üriner sistem taşlarına bağlı kanamalarda, böğür ağrısı karın ve kasık ağrısı, ayrıca mide bulantısı görülmektedir. Çekilecek Üriner Sistem USG, Direk Üriner Sistem Grafi veya ilaçsız tomografide taş hastalığı tespit edilebilmektedir. Eğer kişinin taş hastalığı varsa 5 mm. nin altındaki taşlara öncelikle taş düşürme tedavisi verilir. hastanın üriner sistem taşları 5 mm. nin üstünde ise ESWL tedavisi ( cerrahi müdahale gerekmeden dışarıdan ses dalgaları ile kırılarak yapılan tedavi yöntemi) yapılmaktadır. Düşürme tedavisi ile düşmeyecek ve ESWL tedavisi ile sonuç alınamayacak durumlarda ise açık veya kapalı taş ameliyatları uygulanabilir.

İdrarda eritrosit görülmesi, özellikle gözle görülen kanama halinde mutlaka Üroloji Uzmanına gidilmeli doktorun isteyeceği en basit böbrek, mesane ve idrar yollarını gösteren Ultrasonografi yapılmalıdır. Gözle görülen kanamalar veya idrar tahlilinde çıkan bol eritrosit durumlarında taş hastalığı yoksa yine üriner sistem USG- TOMOGRAFİ- MR çekilmelidir. Bunların sonucunda börek tümörü- mesane tümörü veya doğuştan anomali organ hastalıkları olabilir. Sonuca göre biyopsi gibi ileri tetkik ve tedavi yöntemleri uygulanır.

Kadınlarda sık görülen ve tekrarlayan ağrılı sızılı, sancılı idrar ‘sistit’ dediğimiz mesane iltihabında da idrarda kanama görülebilir. Hatta enfeksiyon bulgusu olmasa bile idrarda kanama görülebilir, hasta endişelenebilir. Ama bir çok sistit hastasında (mikroskobik idrarda eritrosit) kanama görülebilir. kadınlarda gelişen hemorajik sistit halinde  çok ağrılı , sızılı ve aşırı kanlı idrar görülebilir. Hemorajik sistitin tedavisi uzun sürmektedir.

Erkeklerde meniden kan gelmesi (hemospermi) bazen hastalar tarafından idrardan kan gelmesi ile karıştırılabilir. Bu durumun idrarla alakası olmayıp, daha çok prostat, testis, seminal kese ile ilgilidir. Bazen çok sık cinsel ilişkide bulunana, zorlayan, bazen de uzun süre cinsellik yaşamayan ve dolgun prostatlarda görülebilir. Genellikle büyük bir sorun çıkmaz.

İdrarda kanama ister gözle görülen olsun, ister mikroskobik olsun mutlaka bir üroloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Erken tanı hayat kurtarır.