Kalkandere Hurmalık Köyü Soy Kütüğü Kitapları Yayımlandı

Rize ili Kalkandere ilçesine bağlı Hurmalık (Andra) köyünün soy kütüğü Sedat Büyük tarafından 30,5 yılda tamamlandı. 1990 yılının ağustos ayında ayaklı kütüphane denilecek kadar bilgiye sahip, kitabın yazarı tarafından “Halk Profesörü” olarak nitelendirilen Kerim Küskü’nün desteğiyle Kadıköy’de başlayan soy kütüğü kitap çalışması 2021 yılının mayıs ayında sonuçlandı.

Hurmalık köyündeki sülalelerin yaklaşık yarısının soy kütüğü, iki ayrı kitap olarak yayımlandı. Hurmalık Köyü Soy Kütüğü – 1 kitabı 642 sayfa olup köydeki Küsküoğullarının ve Mollamehmetoğullarının;  Hurmalık Köyü Soy Kütüğü – 2 kitabı ise 587 sayfadan ibaret olup köydeki Yetimlerin ve Çorbacıoğullarının şema halinde yazılmasından oluşturulmuştur. Diğer sülalelerin yer alacağı kitap çalışması ise devam etmektedir.

Yazarı tarafından geliştirilen bir yöntemle sülalelerin soy kütükleri şema halinde anlaşılır şekilde yazılmıştır. Kerim Küskü’nün bu çalışmalara başlangıçta yaptığı katkılarından sonra köylülerin de çok katkıları olmuştur. Belli bir seviyeye getirilen şemalara daha sonra 1682 yılında Andra köyüne ait derbentçilerin yazılı olduğu avarız defteri, 1835 ve 1842 yılında köyde yapılan nüfus sayımları, 1850 yılında devlete vergi verenlerin isimlerinin yazılı olduğu listeler, 1857 yılında oluşturulan cami bağış defteri, 1872 ve 1884 yıllarında yapılan tapu kayıtları ile 1872, 1873 yıllarında köyde tutulan vergi listeleri ile 1892 yılında yazılan medrese vakfiyesinin çok katkıları olmuştur.

Her iki kitapta köyün ortak değerleri aynı olup sadece soy kütüğü şemaları farklıdır. Kitaplarda köyün ortak değerleri olan tarihçe, köy isminin hikayesi, köyü anlatan şiirler, Türk Bayrağı’nın ilk defa köye gelişi, şehitler, profesörler, evlilik izinnameleri, nüfus sayımları, vergi verenlerin listeleri, medrese ve mescit vakfiyeleri, fotoğraflar, köyün sülaleleri, köyle ilgili dernekler, İstanbul’un ilk Türk inşaat ustaları, köyün sanatçısı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Kitapların yazılabilmesi için yıllardır araştırmalar yapan yazar Sedat Büyük, kitaplarıyla ilgili şunları söyledi: “Uzun yıllar geçmesine rağmen köyümüze böyle bir eser kazandırmaktan mutluluk duyuyorum. Köyümüzün geçmişiyle geleceğini buluşturmak istedim. İnsanlarımızın atalarını tanımalarına yardımcı olmaya çalıştım. Bu eserleri insanlığın hizmetine sunmak için çok sayıda insanımızla ve resmi kurumlarla bağlantılar kurdum. Kitaplarıma katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum”.