Milyonları İlgilendiren Düzenlemede Ayrıntılar Belli Oldu: Vergi Reformu Geliyor

6 adımlı vergi reformu için yol haritasını hazırlamaya başladı. Vergi türleri azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Vergi teşvik, muafiyet, uzlaşma, cezalar yeniden düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz geçen günlerde, işveren, işçi, muhasebeci toplumun tüm kesimlerinin vergi reformu beklentisi olduğunu belirterek, sosyal adaleti sağlayan aynı zamanda kamu gelirlerini istikrarlı devam ettiren bir paket hazırlanacağı mesajını verdi.

Yılmaz, düzenlemelerin artış, azalış değil sistemin modernize edilmesi, güncellenmesi şeklinde olacağını açıklarken, gözler Orta Vadeli Program ile Kalkınma Planı’nın en önemli ayağını oluşturan vergi reformuna çevrildi. Sabah’ın haberine göre esnafın, tüccarın, iş dünyasının dile getirdiği sorunların başında dolaylı vergi yükünün ağırlığı, KDV sistemindeki farklı oranlar geliyor.

Kamu maliyesinin üzerinde çalıştığı reform paketiyle vergi sisteminde sadeleşmeye gidilecek. Kamu maliyesi ve vergi sistemi yenilenecek. Vergi tabanı genişletilecek, türleri azaltılacak. Vergi toplama ve denetleme birimleri güçlendirilecek. Veri toplama ve inceleme kapasitesi artırılacak.

Matrah belirleme yeniden düzenlenecek

Gelir ve kurumlar vergisi denetim personeli takviye edilecek. Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek, vergi harcaması nitelikli düzenlemeler gözden geçirilerek etkin olmayanlar kademeli olarak kaldırılacak.

Doğrudan vergilerin gelir içindeki payı artacak. Bunun için vergi teşvik, muafiyet, uzlaşma, matrah belirleme yeniden düzenlenecek.

Vergi Usul Kanunu’na göre çift kayıt sistemi önlenecek. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak.

Elektronik defter ve elektronik belge uygulamaları yaygınlaştırılacak. Dolaylı vergilerin düşük gelir guruplarını olumsuz etkilemesi önlenecek. Vergi sisteminde adil, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı tesis edilecek.

Ödeme gücüne göre vergi

Ödeme gücüne göre ardan oranda vergilendirmeye yönelik yeni mekanizmalar devreye girecek. Etkinliği olmayan istisna, indirimler kalkacak, küresel gelişmelere duyarlı bir sistem kurulacak.

Vergiye uyum maliyetlerini azaltan, uyuşmazlıkların kısa sürede çözen ve vergi cezalarının gönüllü uyumu artıracak adımlar atılacak.

Vergisel teşvikler tüm iktisadi ve sosyal etkileriyle birlikte değerlendirilecek. Vergi yükü ve gelir tahminlerine yönelik genel ve sektörel analizler yapılacak.