Yükseköğretimde Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklıkları İçin Yeni Bir Dönem

British Council’ın gerçekleştirdiği ‘Yükseköğretimde Birleşik Krallık-Türkiye Ortaklıklarının Güçlendirilmesi’ başlıklı saha araştırması, iki ülke arasındaki yükseköğretim ortaklıklarını geliştirmeye yönelik tavsiyelerde bulunuyor. Araştırmanın ardından, British Council’a Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yenilikçi yükseköğretim ortaklıkları desteklemek amacıyla Britanya Hükümeti tarafından yeni bir ortaklık fonu sağlandı. Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansmanda ortaklık fonunun öncelikli çalışma alanları paylaşıldı.

British Council’ın ‘Yükseköğretimde Birleşik Krallık-Türkiye Ortaklıklarının Güçlendirilmesi’ başlıklı saha araştırması, Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen lansman yemeği ile tanıtıldı. Lansmana, British Council Türkiye Direktörü Cherry Gough, Eğitim Direktörü Ayşen Güven ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik, araştırmaya katılan bazı üniversitelerin rektör ve rekör yardımcıları ile birlikte araştırma ekibi katıldı. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında ortaklıklar kurmadan önce, sırasında ve sonrasında mevcut durumu, potansiyel fırsatları, kapasiteyi ve karşılaşılan engelleri daha iyi anlamak için yapılan araştırma, hem ulusal hem de kurumsal paydaşlar için tavsiyeler sunuyor.

Birleşik Krallık ve Türkiye arasında, yükseköğretim alanı da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda süren olumlu işbirliklerinin daha da geliştirilmesine yönelik öneriler sunan araştırma, Kasım 2020-Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yükseköğretimde politika yapıcı kurumlar ve yükseköğretim kurumlarının üst düzey temsilcileri ile bireysel görüşmeler, akademik personel ve öğrencilerle odak grup toplantıları yapılarak, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan veriler toplandı. 

“Her iki yükseköğretim sektörünün de birbirini daha iyi tanımasına yardımcı olarak güven ve anlayış oluşturmayı amaçlıyoruz”

Yemeğe ev sahipliği yapan Birleşik Krallık Türkiye Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, ‘Yükseköğretimde Birleşik Krallık-Türkiye Ortaklıklarının Güçlendirilmesi’ saha araştırmasının iki ülke arasındaki yeni işbirliklerine ışık tutacağına vurgu yaparak “Bunu hayata geçirmek için, dijital de dahil olmak üzere yenilikçi yükseköğretim ortaklıklarını desteklemek amacıyla Britanya Hükümeti tarafından sağlanan yeni bir yükseköğretim ortaklık fonunun müjdesini vermek istiyoruz. Bu ortaklık fonunun, Birleşik Krallık ve Türkiye üniversiteleri arasındaki kurumsal işbirliklerini arttıracağına ve derinleştireceğine inanıyorum” dedi.

Lansmanda araştırmanın öne çıkan bazı noktalarını sunan British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven, “Bu rapor ile her iki yükseköğretim sektörünün birbirini daha iyi tanımasını ve karşılıklı şekilde  güven ve anlayış ortamını oluşturmayı amaçlıyoruz. Araştırmamızın ortaya koyduğu öncelikli alanlar ile birlikte, yükseköğretimde İngilizce, kalite ve bilim alanında yapmış olduğumuz çalışmaları farklı seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz. Araştırmamıza, iki ülkenin büyükelçiliklerinin yanı sıra, Türkiye ve Birleşik Krallık’tan 30 üniversite ve 15 ulusal politika yapıcı kurum katıldı. Yükseköğretim alanında, Birleşik Krallık ve Türkiye üniversiteleri arasında yenilikçi kurumsal ortaklıkları destekleyecek yeni fonumuzla birlikte, başarılı ve sürdürülebilir ortaklıkları çeşitlendireceğimize inanıyoruz. Birleşik Krallık ve Türkiye arasında daha fazla yükseköğretim işbirlikleri yaratmanın tam zamanı.” dedi.

British Council, Britanya Hükümeti tarafından sağlanan bu fon ile birlikte, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile gerçekleştirdiği çalışmaları derinleştirmeyi ve Birleşik Krallık-Türkiye yükseköğretim kurumları arasındaki ulusal ve kurumsal yenilikçi ortaklıkları desteklemeyi amaçlıyor. 

Ulusal ve kurumsal yükseköğretim işbirlikleri için yeni öneriler 

Kapsamlı saha araştırmasında, farklı alanlarda öneriler sunuluyor. Araştırma bulguları aynı zamanda, pandemi ile birlikte çevrimiçi işbirliği fırsatlarının iki ülke arasında yeni olanaklar yaratacağını vurguluyor. Eğitim alanında öne çıkan öneriler arasında şu maddeler yer alıyor: 

  • İki ülke arasındaki örnek başarılı eğitim ortaklıklarını yaygınlaştırmak 
  • Çeşitli konu alanlarını (araştırma, eğitim, burs (Mevlana, Turing), politika diyaloğu, toplantılar vb.) kapsayan Türkiye-Birleşik Krallık ortaklıkları için tahsis edilmiş fonları sürdürmek ve genişletmek.
  • Hayat boyu öğrenme ortaklıkları, açık üniversite işbirlikleri, daha çeşitli kısa vadeli hareketlilik biçimleri, staj programları, kişiye özel yaz/kış okulları ve ortak lisansüstü programı gibi yenilikçi çevrimiçi işbirliği modelleri geliştirmek.
  • Türkiye’deki Birleşik Krallık akademisyenleri için kapsamlı ve sürdürülebilir bir işe alım politikası geliştirmek.
  • Her iki ülkedeki ulusal yeterlilik çerçevelerinin, özellikle ortak diploma programları için, birbirleriyle iyi bir şekilde çalışabilmesini sağlamak.
  • Yeni girişimleri geliştirmek ve teşvik etmek için mezun ağlarından daha fazla yararlanmak.