cumhurbaskani erdogan

Erdoğan: Çocuklarımızı Cinsiyetinden Kopararak Sapkın Akımın Esiri Yapma Çabasını Boşa Çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı’nda konuştu. Erdoğan, “Çocuklarımızı inancından, kültüründen, ailesinden, benliğinden, cinsiyetinden kopartarak küresel sapkın akımların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi Açılış Programı’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından notlar şöyle:

Son dönemde hız kazanan, çocuklarımızı cinsiyetinden kopararak küresel sapkın akınların esiri yapma çabalarını boşa çıkaracağız

Sadece oturduğu yerden yapılanları eleştirerek tarihe mal olmuş birini göremezsiniz.

Sebilürreşad nedir?

Sebilürreşad, İslamcılık fikriyatını yaymak için 1908 ağustosunda Mehmet Âkif Ersoy’un desteği ile Eşref Edib Fergan başyazarlığında Sırat-ı Müstakim adıyla çıkarılmaya başlanan ve Millî Mücadele yıllarında öncü yol oynayan dergidir.

İslamcılık hareketinin en önemli yayın organı olan derginin en büyük özelliklerinden birisi de Safahat’ın tamamına yakınının burada yayımlanmış olmasıdır. 1925’te Takrir-i Sükun Kanunu ile kapatılan dergi 1948’in mayıs ayında tekrar, Türkçe alfabeyle neşredilmeye başlandı. 1966 yılında yayım hayatına son verildi.

Sırat-ı Müstakim, başyazarlığını Mehmet Âkif’in yaptığı ve İslamcılık düşüncesinin kendini kurduğu, İslamcılık hareketinin tezlerini oluşturduğu haftalık yayımlanan bir İslami dergiydi. 1908-1925 yılları arasında, 641 sayı yayınlanmış ve 183. sayıdan sonra Sebilürreşad adıyla yayımına devam edilmiştir.

İstanbul’da çıkarılan Sebilürreşad, Anadolu’nun birçok bölgesinde de yayımlanmış, ilaveten Rusya, Hindistan ve Arap coğrafyası Müslümanlarının da gündemini belirleyebilmiştir. Ebül’ula Mardin ve Eşref Edip’in kurduğu bu haftalık derginin yazarları arasında başta Mehmet Akif olmak üzere Abdülaziz Çaviş, Bereketzade İsmail Hakkı, Babanzade Ahmet Naim, Ferit Kam, Mehmet Fahrettin, İzmirli İsmail Hakkı, Tâhir’ül Mevlevî, Aksekili Ahmet Hamdi, Mehmet Şemsettin Günaltay, Manastırlı İsmail Hakkı, Bursalı Mehmet Tahir, Abdürreşid İbrahim, Mehmet Emin Resulzade, Ayaz İshaki, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu vardır.