Polietilen Hurda İthalatı Serbest Bırakıldı!

Plastik hurda ithalatında 18 Mayıs 2021’de yayınlanan düzenlemeler sonrası yaşanan sorunları aşma yolunda önemli bir adım atıldığını belirten Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz: “Polietilen hurda ithalatının serbest bırakılması memnuniyet verici olsa da ithalat yasaklarında fiili durum devam ediyor” dedi.

Plastik hurda ithalatının 18 Mayıs 2021 tarihinde yasaklanması ile birlikte plastik geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin kapılarına kilit vurma noktasına geldiğinin altını çizen Ömer Karadeniz, “Federasyonumuz başta olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşları bu haksız uygulamadan vazgeçilmesi ve toptancı bir yaklaşımla yasaklamak yerine etkin denetim mekanizmaları kurulması hususunda girişimlerde bulundu. Geldiğimiz noktada ilgili kamu otoritelerine doğruları anlatabildiğimizi göstermesi açısından polietilen hurda ithalatını serbest bırakan bu tebliği çok önemsiyoruz. Lakin plastik hurda ithalatında fiili yasak durumunun devam ettiğinin de gözden kaçırılmaması gerekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının genelgesinde de kısa süre içerisinde değişikliğe gidilmeli ve fiili yasak kaldırılarak etkin denetim mekanizmaları oluşturulmalı” dedi.

Kazanan ülkemiz olacak!

Geri dönüştürülmüş plastik hammaddeye olan ihtiyacın her geçen gün artacağını belirten Karadeniz, “Yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir politikaların hayatımıza girmesi ve bu politikaların tüketici davranışlarını da şekillendirmesi ile birlikte geri dönüşüm ekonomisi hızla önem kazanmaya devam edecek. Ülkemiz plastik geri dönüşüm sektörü son yıllarda çok hızlı bir büyüme trendi yakaladı ve bu alanda yatırımlar artarak devam ediyor. Doğru politikalar izlenirse ülkemiz geri dönüşüm sektöründe küresel çapta konumunu güçlendirebilir. Tabii bunun yapılabilmesi için sektörünün önünün mevzuatlarla kesilmemesi ve yatırımcıların korkutulmaması gerekiyor. İnanıyoruz ki bu sürecin sonunda kazanan ülkemiz olacak” dedi.

Çözüm etkin denetim!

Ülkemizin ana ihracat pazarı olan Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konan Yeşil Mutabakat metninde yer alan iddialı geri dönüşüm hedeflerinin yakalanabilmesi adına geri dönüşüm sektörünün hızlı gelişimini sürdürmesi gerektiğini dile getiren Ömer Karadeniz: “Çevre hepimizin birinci önceliği lakin az sayıda kötü örnekten yola çıkarak zamanın ruhunu anlayamayan düzenlemelerle ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek adımlar atmaktan da imtina edilmesi gerekiyor. İnanıyoruz ki atık ithalatını fiilen yasaklayan ve geri dönüşüm sektörümüzün kapısına kilit vurulması anlamına gelecek olan düzenlemelerden vazgeçilecek ve etkin denetim sistemleri ile çevre sorunlarının önüne geçilirken ülkemizin bu paradigma değişikliğinin de dışında kalmaması sağlanacaktır” dedi.