afrikalı çocuk

Çocuk Hastalıkları ve Yoksulluk

Sıtma, zatürre, ishal, HIV ve tüberküloz önlenebilir ve tedavi edilebilir. Ama yine de çok sayıda çocuğun ölümüne neden oluyorlar.

Çocuklarda başlıca ölüm nedenleri yaşa göre değişir. 5 yaşın altındaki çocuklar özellikle sıtma, zatürree, ishal, HIV ve Tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasızdır. Daha büyük çocuklar için bulaşıcı olmayan hastalıklar, yaralanmalar ve çatışmalar önemli tehditler oluşturmaktadır.

Tamamen önlenebilir ve tedavi edilebilir olmasına rağmen, yaygın bulaşıcı hastalıklar hâlâ çok sayıda küçük çocukları öldürüyor. Zatürree, ishal ve sıtma, 2018’de 5 yaşın altındaki çocuklar arasındaki küresel ölümlerin yaklaşık yüzde 29’undan sorumluydu. Dünyanın en yoksul bölgelerindeki çocuklar orantısız bir şekilde etkileniyor, özellikle Sahra altı Afrika’da yaygın olan bulaşıcı hastalıklar.

Zatürre

Zatürree, 5 yaşın altındaki çocuklar arasında önde gelen bulaşıcı ölüm nedenidir ve yılda yaklaşık 800.000 çocuğun ölümüne neden oluyor. Dünyanın pek çok yerinde, her 39 saniyede bir çocuk zatürreden ölüyor – hastalık tamamen önlenebilir ve antibiyotiklerle kolayca yönetilebilir olsa da.

Pnömoninin neden olduğu çocuk ölümleri; yetersiz beslenme, güvenli su ve sanitasyon eksikliği, iç mekan hava kirliliği ve sağlık hizmetlerine yetersiz erişim ile güçlü bir şekilde bağlantılıdır.

Tüm bu faktörler yoksulluk ile daha da kötüleşir ve pnömoniyi dünyanın en fakir nüfusu içinde yoğunlaşan bir eşitsizlik hastalığı haline getirir.

İshal

Son yıllarda, ishalden kaynaklanan çocuk ölümlerini azaltmada önemli ilerleme sağlanmıştır. Ancak ishal, özellikle insani yardım ortamlarında, küçük çocukların önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ediyor.

2017’de ishal, dünya genelinde yaklaşık 480.000 küçük çocuğu ölmesine sebep oldu ve 5 yaş altı çocuklar arasındaki tüm ölümlerin yüzde 8’ini oluşturuyor. İshal kaynaklı ölümlerin çoğu, Güney Asya veya Sahra altı Afrika’da yaşayan 2 yaşın altındaki çocuklar arasında meydana geliyor.

Sıtma

Sıtma, pnömoni ve ishalden sonra 1 ay ile 5 yaş arasındaki küçük çocuklar için dünyanın en ölümcül üçüncü hastalığıdır. 2017 yılında, 5 yaşın altındaki yaklaşık 266.000 çocuk hastalıktan öldü ve küresel sıtma ölümlerinin yüzde 61’ini oluşturdu.

Her iki dakikada bir çocuk sıtmadan ölüyor.

Tüberküloz (Verem)

Tüberküloz (TB), dünyanın nasıl önlenip tedavi edileceğini bildiği bir hastalıktır. Yine de, her gün 15 yaşın altındaki 600’den fazla çocuk ölüyor – her yıl yaklaşık çeyrek milyon. Bu ölümlerin çoğu 5 yaşın altındaki çocuklarda meydana gelmektedir.

Tüberkülozdan ölen çocukların yüzde doksan altısı tedaviye hiç erişemedi.

Kaynak: UNICEF